Inhoudsopgave

Toolkit eetstoornissen voor ouders

Toolkit eetstoornissen voor ouders

Wat is de toolkit eetstoornissen voor ouders?

Toolkit eetstoornissen voor ouders

Voor alle ouders die ontdekken dat hun kind een eetstoorniss heeft, maakten we bij Eetexpert een online toolkit eetstoornissen voor ouders. Een veilige haven met betrouwbare en up-to-date informatie.

Weinig eten, snel gewichtsverlies, opzettelijk overgeven of eetbuien… Het zijn beangstigende en verwarrende gedragingen wanneer je ze voor het eerst opmerkt bij je kind. Ze gebeuren soms in het geheim, waardoor het kan zijn dat je geen idee hebt over wat er aan de hand is. Maar intuïtief ben je bang dat er iets ernstig aan de hand zou kunnen zijn. Misschien wel met gevolgen op lange termijn. Gaat het om normaal haperend eetgedrag? Of om eetproblemen? Of om een eetstoornis? Deze toolkit eetstoornissen voor ouders helpt je op weg.

Met dank aan alle leden van de expertengroep die deze toolkit mee vorm gaven: Prof. dr. Gilbert Lemmens, Dr. Annik Simons, dr. Lies Depestele, Ursula Van Den Eede, Prof. dr. Elske Vrieze, ANBN, en de ouders-ervaringsdeskundigen

Is de toolkit eetstoornissen voor ouders interessant voor mij?

Overdonderd door emoties

Ben je bezorgd over de gezondheid van je kind? Begrijp je helemaal niet waarom je kind opeens een eetstoornis heeft wat je nu moet doen? Of waar je hulp kunt zoeken? Voel je je onzeker over hoe je je kind kan aanspreken, want je wilt het zeker niet erger maken? Herken je boosheid of schuldgevoelens? Naar jezelf omdat je het probleem niet eerder opmerkte? Of omdat je het probleem niet zelf kan oplossen? Of naar je kind omdat hij of zij niet in staat is om het eetstoornisgedrag te stoppen? 

Al deze reacties zijn normaal. Heftige gevoelens en emoties kunnen zich afwisselen met gevoelens van verdoving, alsof het niet echt kan zijn. Een eetstoornis heeft een zeer complexe ontstaansgeschiedenis waarbij niemand verantwoordelijk is. Probeer te accepteren dat er een probleem is en werk aan het helpen van je kind én jezelf tijdens het herstelproces.

Waar vind ik informatie?

Informeer je over eetstoornissen. Lees websites, boeken, praat met een professional die expertise heeft op vlak van eetstoornissen, praat met mensen die hersteld zijn van hun eetstoornis, en probeer te praten met andere families die hetzelfde (hebben) ervaren. Deze toolbox helpt je op weg.

Zoek steun voor jezelf als angst, boosheid of schuldgevoel je vasthoudt en een ontspannen contact met je kind in de weg staat. Op de volgende pagina kom je bij een gespecialiseerde hulpverlener die ook jou kan helpen als omstaander. Bij ANBN kan je terecht voor informatie en contact met ervaringsdeskundigen.

ANBN

Waar vind ik gespecialiseerde hulp?

Je maakt je zorgen en wil zo snel mogelijk hulp voor je kind? – Stuur ons een bericht met leeftijd, woonplaats en korte beschrijving van je hulpvraag of van de persoon waarvoor je hulp zoekt. 
Een medewerker van Eetexpert stuurt je zo snel mogelijk een lijst met contactgegevens van hulpverleners in je buurt die werken rond eet- en gewichtsproblemen.
Neem contact op

Schakel een arts in om de gezondheidsrisico’s bij je kind op te volgen. Als de gezondheid van je kind in direct gevaar is, kan opname noodzakelijk zijn.

Een tijdelijke hapering

Heel wat kinderen en jongeren maken wel eens een tijdelijke hapering door in het eetgedrag. Vaak kan je deze verandering begrijpen vanuit de ontwikkelingsfase waarin je kind zit. 
– tijdelijk weinig eten (bv. bij stress, bij ziekte, bij minder snelle groei)
– tijdelijk selectief eten (bv. in de peuter-kleutertijd ten gevolge van neofobie, in de adolescentie om te experimenteren)
– tijdelijk veel meer eten (bv. bij een groeispurt)

Een eetprobleem

Een eetprobleem is een verstoring in het gezonde eetgedrag die wat langer duurt. Het gaat niet meer om een ‘normale’ hapering in het eetgedrag. Het eetgedrag verloopt gespannen. Het eetprobleem concentreert zich vooral aan tafel en tijdens de eetmomenten, maar heeft geen invloed op de activiteiten in de tijd buiten het tafelen. 
– Schuldgevoelens hebben bij wat en hoeveel men eet 
– Onrust voelen als men bepaalde voedingsmiddelen moet eten 
– Erg vasthouden aan bepaalde regeltjes rond voeding 
– Weinig gevarieerd eten  
– Te vaak eten 
– Te weinig eten 
– Niet luisteren naar honger en/of verzadigingssignalen  
– Geen tijd nemen om te eten  
– Gebrek aan eetstructuur 
–  ….  

Een eetstoornis

Een eetstoornis verstoort niet alleen het eetgedrag tijdens de maaltijdmomenten. Maar heeft stilaan meer invloed op de activiteiten tussen de maaltijdmomenten. 
– tijd met vrienden
– beleving van het eigen lichaam
– zelfbeeld
– emoties
– slapen
– studeren of werken

Eetstoornissen in de DSM-5
– anorexia nervosa
– boulimia nervosa
– eetbuistoornis (binge eating disorder)
– gespecificeerde eetstoornissen, namelijk: nachtelijk eten, purgerende eetstoornis
– ongespecificeerde eetstoornissen, voorheen de niet anderszins omschreven eetstoornis
 
In de media zie je daarnaast ook de termen:
– orthorexia
– manorexia
– pregorexia
– spierdysmorfie
– anorexia atletica
 
Voedingsstoornissen in de DSM-5 
– pica
– ruminatiestoornis
– ARFID

Wat vind je in de toolkit eetstoornissen voor ouders?

Een eetstoornis bij je kind begrijpen

Een eetstoornis herkennen en erkennen kan moeilijk zijn voor ouders en voor betrokken zorgverleners zoals de huisarts. Waar begin je? In de eerste plaats zien ouders, de partner, of vrienden het eetprobleem. Maar de persoon zelf ziet dit vaak nog niet, of ontkent de ernst ervan. Als je ontdekt dat je kind of partner een eetprobleem of eetstoornis heeft, ga er dan niet te licht over. Want het kan gaan over een ernstige aandoening met ingrijpende gevolgen. Eetstoornissen en voedingsstoornissen  zijn complexe syndromen en bestaan dus uit verschillende kenmerken, waarbij verstoord eetgedrag centraal staat.  

Bekijk

Impact van een eetstoornis op je gezin

Als je kind een eetstoornis heeft zal dat een impact hebben op je hele gezin. De manier waarop de maaltijden verlopen, spanningen tussen broers en zussen, reacties van vrienden en familieleden, … Zowel heftige emoties als de praktische organisatie van begeleiding van je kind kan het evenwicht binnen het gezin volledig uit balans brengen. Daarnaast heeft het gezin impact op de manier waarop de eetstoornis naar boven komt. Deze invloed kan herstel versnellen of vertragen. Daarom speelt het gezin zo’n belangrijke rol in de behandeling van een eetstoornis.

Bekijk

Je kind mee naar herstel coachen

Het is versterkend voor een kind met een eetstoornis als ouders hen helpen te zien en versterken wat ze goed aanpakken, welke deelstappen in hun herstelproces ze wel al zelf gezet hebben, en hoe ze van deze stappen kunnen vertrekken om de volgende stap te zetten. Je gaat als ouder door een helse periode. Hoe kan je in deze periode goed zorgen voor jezelf? Onderschat niet hoe belangrijk het is om je eigen batterijen op te laden!

Bekijk

Toolkit eetstoornissen voor ouders

Gespecialiseerde hulp voor eetstoornissen

Een belangrijke stap naar herstel is samen met je kind hulp zoeken voor een eetstoornis. In Vlaanderen zijn er gespecialiseerde psychologen en diëtisten die eetstoornissen behandelen. Daarnaast zijn er opname afdelingen specifiek voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een eetstoornis. Hoewel er op sommige plaatsen wachtlijsten zijn, kan je nog steeds terecht voor gespecialiseerde hulp op korte termijn. Om je zoektocht te ondersteunen kan je elke werkdag bij Eetexpert terecht voor doorverwijsadressen. Op deze pagina vind je informatie over hulp zoekenn, behandelingen en de rol die je als ouder kan spelen bij herstel.

Bekijk

Verwijslijn eetproblemen

Stuur ons een bericht met leeftijd, woonplaats en korte beschrijving van je hulpvraag of van de persoon waarvoor je hulp zoekt. Een medewerker van Eetexpert stuurt je zo snel mogelijk een lijst door met contactgegevens van hulpverleners in je buurt die werken rond eet- en gewichtsproblemen.

Neem contact op

Survey
OPGELET! Dit is de oude website van Eetexpert.