Inhoudsopgave

Provinciale zorgpunten eetstoornissen  

Provinciale zorgpunten eetstoornissen  

Eindelijk zijn ze er, de provinciale zorgpunten eetstoornissen . Weet je dat op dit ogenblik 1/5 van de jongeren tussen 15-25 jaar signalen vertonen van eetproblemen, en zelfs eetstoornissen? De nood aan geoptimaliseerde zorg in Vlaanderen is groot. Daarom investeert de Vlaamse Overheid sinds 1 januari 2022 in bijkomende ambulante zorg voor jongeren met eetproblemen en eetstoornissen.  

Oost-Vlaanderen  

Veerle Roggeman (Klinisch psycholoog)

Vlaams-Brabant 

Antje Uytterhaegen (Klinisch psycholoog)

Limburg

Yvienne Goris (Klinisch psycholoog) & Lize Bastiaens (Klinisch psycholoog)

West-Vlaanderen

Nausika Desmet (Klinisch psycholoog)

Antwerpen

Kim De Wachter (Klinisch psycholoog)

Brussel

Lien Aelbrecht (Klinisch psycholoog)      

Hoe werken ze?

Binnen elke Vlaamse provincie en Brussel is 1 referentiepersoon voor eetstoornissen aangesteld. Deze referentiepersonen zijn tewerkgesteld binnen een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG), die nauw samenwerken met de netwerken Geestelijke Gezondheid (GG) en de ambulante hulpverleners (vb. privépraktijken, groepspraktijken,…), onder leiding van het Kenniscentrum Eetexpert.  

Wat is hun taak?

De taak van de referentiepersonen eetstoornissen bestaat erin om  

  • Het reeds bestaande zorgaanbod binnen de provincie in kaart te brengen 
  • CGG medewerkers bij te staan ivm hun zorgaanbod bij eetstoornissen  
  • Gespecialiseerde ambulante psychologen uit het lokale netwerk GG te ondersteunen 
  • Op basis van de vastgestelde noden, in samenwerking met Kenniscentrum Eetexpert en de netwerken GG ook een bijkomend innovatief zorgaanbod voor eetstoornissen uit te werken, bv. in de vorm van groepsaanbod en familiegroepen 

Wat doen de provinciale zorgpunten eetstoornissen voor jou?

Jij kan –als zorgverlener- beroep doen op de referentiepersoon eetstoornissen uit jouw provincie voor  

  • Vorming  
  • Advieslijn  
  • Inhoudelijke ondersteuning via bv. casusbesprekingen, supervisies  
  • Vraag naar innovatief materiaal  
  • Liaison functie voor 1e lijn hulpverleners: inschattingshulp voor huisartsen, eerste lijn psychologen…