Terug

Supervisiegroep kinderen 6 tot 13 jaar - Gent

Via casusmateriaal worden informatie, ervaringen en ideeën uitgewisseld rond voedings- en eetproblemen bij kinderen van 6 tot 13 jaar. Dit onder begeleiding van prof. dr. Lien Goossens en dr. Ellen Moens, beiden verbonden aan centrum Kind en Adolescent en het team Gezond Opgroeien van het Jan Palfijn Ziekenhuis.

Doelgroep zijn professionals die werken rond eet- en gewichtsproblemen met kinderen (6 tot 13 jaar). Psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kinderpsychiaters, kinderartsen en pediatrische diëtisten zijn welkom.

Leden van deze supervisiegroep wordt gevraagd om hun aanwezigheid te bevestigen bij Lien Goossens (Lien.Goossens@UGent.be). Eventuele casussen kunnen ook op voorhand naar haar worden doorgestuurd zodat Ellen en Lien informatie en materiaal kunnen voorzien om handelingsgericht aan de slag te gaan met dit casusmateriaal.
Heb je interesse om aan te sluiten bij deze supervisiegroep? Mail naar secretariaat@eetexpert.be.

di 24 okt
19u30 tot 21u30

Gratis

Online

Survey
OPGELET! Dit is de oude website van Eetexpert.