Refereren naar Eetexpert

Refereren naar Eetexpert

Wil je gebruik maken van onze materialen (zoals draaiboeken of fiches), of informatie op onze website? Dat kan zeker. We vragen wel dat je correct naar ons refereert. Hier vind je handvatten bij hoe je dit kan doen.

1. Websitepagina

Meestal zonder datum (z.d. of n.d. in het Engels) tenzij er toch een datum op de pagina staat

2. Draaiboeken

Basisdraaiboek

Verwijzen naar een pagina uit een basisdraaiboek (dat regelmatig geüpdatet wordt) kan zoals verwijzen naar een gewone websitepagina (zie hierboven). Dit zijn de basisdraaiboeken: https://www.draaiboeken.eetexpert.be/basisdraaiboek en https://www.draaiboeken.eetexpert.be/basisdraaiboek-kinderen

Andere draaiboeken

Voor een pagina uit een “klassiek” draaiboek, graag de verwijzing naar het draaiboek.

  • Format: De citatie staat doorgaans vermeld. Zie bv. https://www.draaiboeken.eetexpert.be/dietist
  • Voorbeeld: Eetexpert (2022). Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten. Draaiboek voor diëtisten. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Maar het kan zinvol zijn om het hoofdstuk toe te voegen.

  • Format: Eetexpert (jaar). Titel hoofdstuk. Uit Eetexpert (Ed.). Titel draaiboek. Uitgever. (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).
  • Voorbeeld: Eetexpert (2022). Diëtistisch onderzoek en diagnose. Uit Eetexpert (Ed.). Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten. Draaiboek voor diëtisten. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

3. Fiches

Bij verwijzing naar een fiche gebruik je best de titel van de fiche zoals die in de fiche zelf staat, en voeg je het woord ‘ondersteuningsfiche’ toe. Gezien onze fiches online staan en regelmatig geüpdatet worden , voeg je best de url toe en de datum waarop je de fiche hebt geraadpleegd.