Online tools in de hulpverlening

Online tools in de hulpverlening

(december 2015 met aanvulling in 2018)

Welke mogelijkheden bieden online tools binnen de hulpverlening van eet- en gewichtsproblemen? Nico De fauw en Ellen Excelmans gaven ons enkele toepassingen tijdens de Kennisdag. 

Cliëntportaal in de CGG. – Verslag proefstation Nico De fauw Kennisdag Eetexpert

In de lijn van de recente ontwikkelingen waarbij de patiënt de regie heeft over zijn behandeling wordt gezocht hoe sociale media en nieuwe communicatiemogelijkheden goede zorg kunnen ondersteunen.   Skypen of chatten met  patiënten geeft risico’s  op vlak van privacy. Chatsessies  factureren aan cliënten is niet makkelijk. Hoewel cliënten leven in een erg dynamische omgeving,  lijkt het alsof psychotherapie nog niet mee ontwikkeld is.

Om hieraan tegemoet te komen is CGG PassAnt (samen met 4 andere CGG’S; Vagga, ZOV, De Pont, De Kempen) gestart met het ontwikkelen van een cliëntportaal, waar cliënt en behandelaar veilig online met elkaar kunnen communiceren. Patiënten  krijgen toegang tot communicatiemogelijkheden (mail, chat en videoconsult), behandelingstools (online dagboek, vragenlijsten, psycho-educatie, …), administratie (online afspraken maken, betalingen, …) en registratie (handelingsplan, verslagen, doorverwijzingsbrieven, …). Op deze manier kan bijvoorbeeld actief aan de slag gegaan worden met de wachttijden. Zo kan de patiënt vragenlijsten invullen tegen de volgende consultatie, zodat de resultaten meteen besproken kunnen worden. Het cliëntportaal werd getest in een pilootstudie, en het doel is om dit portaal in alle CGG’s te implementeren.

Online tools in de therapie bij obesitas – Verslag proefstation Ellen Excelmans Kennisdag Eetexpert

Online hulpverlening kan heel wat betekenen in de gezondheidszorg. Online hulpverlening kan opgedeeld worden in volgende drie vormen:

 1. Passief: adviezen, verwijzingen, websites en statistische informatie
 2. Actief: zelfhulp, testen, ervaringen
 3. Interactief: gespreksforum, behandelingstools, chatfuncties

Deze informatie- en communicatietechnologieën kunnen niet alleen ingezet worden op vlak van educatie, registratie en vaardigheidstrainingen, maar ook voor crisisondersteuning, sociale steun en follow-up. Momenteel wordt er al met verschillende ‘apps’ gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn Health MapperHealthmate en Learn2act. Deze ontwikkeling biedt  heel wat nieuwe mogelijkheden en voordelen: Zo zijn de online tools laagdrempelig en scheppen ze de mogelijkheid om vanuit een vertrouwde omgeving hulp te zoeken. Maar men moet bewust blijven van veiligheidsrisico’s en dat via deze tools geen signalen gegeven kunnen worden op crisismomenten.

Eetexpert volgt het voor u op…

Op de kennisdag startten we een inventarisatie van bruikbare apps in de zorg bij eet- en gewichtsproblemen. Deze tools kregen we doorgestuurd. Hebt u nog andere gratis tools die erg bruikbaar zijn bij deze groep? Laat het ons weten via secretariaat@eetexpert.be:

 • Smartivio omvat verschillende apps om gezonder te eten en meer te bewegen.
 • Mijn eetmeter is een eetdagboek dat nagaat of je voldoende voedingsstoffen en energie inneemt per dag. 
 • Recovery Record is een (Engelstalige) app specifiek gericht op de behandeling van eetstoornissen. De app bevat onder meer een maaltijdplan, tips om met moeilijke situaties om te gaan, steunende boodschappen…

Aanvulling in 2017:

 • Het leven voor zich is een app specifiek voor het ondersteunen van patiënten die bariatrische chirurgie ondergaan
 • Het voedingscentrum (Nederland) ontwikkelde ook allerlei apps en tools om een gezonde leefstijl te ondersteunen
 • Isabelle Zwaanswijk schreef in Diabetes Info een artikel over “vermagerings”apps. Je leest het hier: 

Aanvullingen in 2018:

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vermeldde volgende apps in haar nieuwsbrief:

 • Sociidot is een app die je helpt je doelen op te splitsen in kleinere stappen en die ze voorstelt in een roadmap
 • Remember the milk is een app om je doelen te herinneren
 • Strides is een app om je persoonlijke doelen bij te houden en er een datum op te plakken