Kennisdag identiteit - 9 september 2021

Juli 2021

Volg mee in Leuven of online via livestream

✅Schrijf in voor studiedag in Leuven

✅ Schrijf in voor de online livestream

Onze studiedag op locatie zal doorgaan conform de op dat moment geldende voorschriften. Daarnaast voorzien we een online aanbod, waarbij je via streaming van thuis uit kan volgen.Alle deelnemers ontvangen toegang tot de opname om de studiedag achteraf te(her)bekijken.

Identiteit

Een van de belangrijke groeithema’s is het uitbouwen van een gezonde identiteit. Maar wat is een gezonde identiteitsontwikkeling? Wat gebeurt met die identiteitsontwikkeling als er een eetstoornis is? En hoe kunnen we haperingen in die identiteitsontwikkeling herkennen? Deze kennisdag wil een update geven van de dynamiek achter identiteitsgroei, en wat kan gedaan worden ter ondersteuning van die groei: Werken aan een gezond lichaamsbeeld en meer zelfwaardering vormt een belangrijke basis, die kan ondersteund worden vanuit de ouder-kindrelatie, vanuit het leren omgaan met sociale media, maar ook via het aanleren van zelfcompassie.

Programma

Voormiddag: Identiteit & eet/gewichtsproblemen

9u30 Welkomstwoord en inleiding
9u45: Identiteit vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief (Koen Luyckx, KU Leuven)
10u45: Pauze
11u15: Identiteit en eetstoornissen (Margaux Verschueren, KU Leuven)
12u00 Identiteit als transdiagnostisch mechanisme van psychopathologie (Laurence Claes, KU Leuven & Universiteit Antwerpen)

Namiddag: Groeien naar identiteit

13u30: Zelf- en lichaamsbeeld bij eet/gewichtsproblemen (Lien Goossens, UGent)
14u05: Kinderen en media: Kan de ouder-kind relatie beschermen tegen lichaamsontevredenheid? (Jolien De Coen, UGent)
14u40: Pauze 
15u10: Positieve effecten van media op het lichaamsbeeld (Chelly Maes, KU Leuven)
15u45: Werken aan een positief zelfbeeld: de rol van zelfcompassie (Brenda Volkaert & Eva Van Malderen, UGent)
16u20: Afsluiting 

Doelgroep

Deze Kennisdag richt zich tot al wie actief instaat voor preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen (artsen, CLB- en CGG-teams, psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen, kinesitherapeuten, preventiewerkers). Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de werkgroep Ethiek en Economie.

Sprekers

Koen Luyckx is hoofddocent aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en de University of the Free State, Bloemfontein, South Africa. Zijn onderzoek focust op psychosociale ontwikkeling van identiteit en persoonlijkheid en de bijhorende individuele en contextuele processen. Binnen zijn onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context, werkte hij aan een nieuw omvattend model voor persoonlijke identiteitsvorming.

Margaux Verscheuren is FWO-aspirant aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en werkt als klinisch kinderpsychologe in PraxisP. In haar doctoraat onderzoekt ze het verband tussen de identiteitsontwikkeling en eetstoornispathologie in adolescenten en jongvolwassenen.

Laurence Claes is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Als hoofd van de onderzoeksgroep Klinische Psychologie (KU Leuven) bestudeert ze de samenhang tussen persoonlijkheid/identiteit en impulscontroleproblemen (o.a., eetstoornissen, obesitas, zelfverwondend gedrag en pathologisch koopgedrag).

Lien Goossens is klinisch psychologe en docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2004 doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten, met een belangrijke focus op klinische implicaties van de onderzoeksresultaten.

Jolien De Coen is klinisch psychologe en doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie (UGent). Ze verricht wetenschappelijk onderzoek naar lichaamsontevredenheid bij kinderen. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent.

Chelly Maes is doctoraatsstudent aan de KU Leuven bij de School voor Massacommunicatie Onderzoek. Haar onderzoek focust zich op de rol van media in de ontwikkeling van seksualiteit en lichaamsbeeld tijdens adolescentie. Verder voert ze ook onderzoek uit naar sexting bij adolescenten en jongvolwassenen.

Brenda Volkaert is klinisch psychologe en doctoraatstudent aan de onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie (UGent). Haar onderzoek focust op emotieregulatie bij kinderen en jongeren. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent.

Eva Van Malderen is klinisch psychologe en doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie (Universiteit Gent). Ze verricht wetenschappelijk onderzoek naar mechanismen en behandeling van eetbuien bij kinderen en adolescenten. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent, waar ze zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen.

Inschrijving

✅Schrijf in voor studiedag in Leuven

✅ Schrijf in voor de online livestream

De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding ‘Kennisdag 2021 + je naam’. Inschrijven en kosteloos annuleren kan tot 7 dagen voor de studiedag.

Meer nieuws
 • De nieuwe fiches voor ouders zijn er!

  AUG 23- Ontdek hier de nieuwe fiches voor ouders.

 • Eerste Hulp bij Moeilijke Gevoelens

  JUL 23- Na ´Eerste Hulp bij Psychische Problemen (EHBP)´ voor volwassenen zijn er nu ook pakketten voor kinderen. Lees meer.

 • Het aantal 2-jarigen met overgewicht in Vlaanderen blijft stabiel

  JUL 23- Agentschap Opgroeien rapporteert over nieuwe gewichtscijfers bij 2-jarigen. Lees meer!

 • WHO-richtlijn en toolkit rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen

  JUL 23-  De WHO lanceert een nieuwe richtlijn en toolkit rond de marketing van ongezonde voeding bij kinderen en jongeren. Lees hier meer!

Bekijk al het nieuws
Survey
OPGELET! Dit is de oude website van Eetexpert.