KENNISDAG Emotieregulatie (LOCATIE)
Terug

Kennisdag 2022 - Emotieregulatie in de zorg bij eet- en gewichtsproblemen -OP LOCATIE

Onze studiedag op locatie zal doorgaan in het provinciehuis te Leuven. Deelnemers op locatie krijgen nadien ook toegang tot de opname van de livestream. Inschrijvingen zijn afgesloten.

Daarnaast voorzien we een online aanbod, waarbij je de Kennisdag via streaming van thuis uit kan volgen of achteraf kan herbekijken. 

Programma

Dit jaar focust de kennisdag op emoties en hoe we ermee (leren) omgaan. We vertrekken van de vraag ‘Wat zijn emoties?’ en gaan vervolgens verkennen welke uitdagingen er zijn rond emotieregulatie in het traject bij eet- en gewichtsproblemen. De namiddag biedt zeer concrete antwoorden op wat we kunnen toesteken aan jongeren, volwassenen en hun context in ons praktijkwerk rond preventie en zorg.  

Voormiddag  

 • 9u30: Welkom
  (An Vandeputte, Kenniscentrum Eetexpert)
 • 9u35: Wat zijn emoties en wat doe je ermee?
  (Carolien Rieffe, University van Twente, Leiden Universiteit, University College London)
 • 10u45 pauze
 • 11u15: Emoties reguleren bij eet- en gewichtsproblemen: Wat moet je weten en hoe voeg je in?
  (Lien Goossens & Sandra Verbeken, Universiteit Gent)
 • 12u25 middagpauze

Namiddag

 • 13u15: Emotieregulatie in de eerstelijn: Versterken van emotieregulatie bij kinderen en jongeren binnen de eerstelijnspsychologische zorg
  (Nathalie Haeck, Universiteit Gent en ELP Academie)
 • 13u45: Emotieregulatie in de diëtistenpraktijk: Werken en samenwerken rond emoties in de diëtistenpraktijk
  (Ellen Moens, Odisee hogeschool en universitair centrum Kind & Adolescent)
 • 14u15: Emotieregulatie voor psychologen: een nieuwe emotieregulatietraining, gebaseerd op het Adaptive Coping with Emotions model 
  (Taaike Debeuf, Kenniscentrum Eetexpert & Universiteit Gent)
 • 14u45 pauze
 • 15u15: Emotieregulatie versterken thuis en onderweg: Hoe supporters kunnen ondersteunen bij te sterke emoties 
  (Els Verheyen & Jiska Beterams, ANBN) 
 • 15u45: Emotieregulatie in de context: De rol van ouders in het omgaan met emoties bij jongeren met eetstoornissen 
  (Lies Depestele, Alexianen Zorggroep Tienen)

Doelgroep

Deze kennisdag richt zich tot al wie actief instaat voor preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen (artsen, CLB- en CGG- teams, psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen, kinesitherapeuten, preventiewerkers).

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de werkgroep Ethiek en Economie.

Sprekers

Carolien Rieffe is hoogleraar “Social Interaction Technology” aan de Universiteit van Twente, en hoofd van de onderzoeksgroep “Focus on Emotions” bij Universiteit Leiden, afdeling Ontwikkelingspsychologie. Bovendien is zij honorary professor aan UCL, Universiteit van London. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van emoties, in de sociale context waarbinnen deze plaatsvinden, waarbij extra aandacht uitgaat naar een aantal klinische groepen, zoals kinderen en jongeren met autisme, of gehoorverlies.

Lien Goossens is klinisch psychologe en docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2004 doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten, met een belangrijke focus op klinische implicaties van de onderzoeksresultaten. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent en team Gezond Opgroeien van AZ Jan Palfijn Gent, waar ze zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen.

Sandra Verbeken is klinisch psycholoog, werkzaam in de onderzoeksgroep klinische ontwikkelingspychologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent. Hierbij is ze zowel betrokken in onderwijs als onderzoek met focus op eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren. Daarnaast organiseert ze samen met Caroline Braet de PEV Gedragstherapie voor kinderen en jongeren aan de UGent en is als gedragstherapeut actief in het Universitair Centrum Kind & Adolescent.

Nathalie Haeck is klinisch psycholoog, werkt als coördinator van de ELP Academie en als eerstelijnspsycholoog voor kinderen, jongeren en volwassenen in Gent. Daarnaast werkt zij als praktijkassistent aan de Ugent, vakgroep Persoonlijkheids-, Sociale en Ontwikkelingspsychologie. Zij geeft vaak lezingen, workshops en intervisies/supervisies. Zij is auteur van diverse publicaties voor professionals binnen de eerste lijn.

Ellen Moens is als klinisch psychologe- gedragstherapeute verbonden aan Centrum Kind en Adolescent waar zij werkt met kinderen, jongeren en jong-volwassenen met eetproblemen. Zij is tevens lector en onderzoeker bij Odisee Hogeschool, opleiding Voedings- en Dieetkunde.

Taaike Debeuf is klinisch psychologe, die in 2021 doctoreerde met onderzoek omtrent een nieuwe emotiereregulatietraining (EuREKA) voor kinderen en jongeren met obesitas. Op dit moment is ze werkzaam aan de Universiteit Gent waar ze betrokken is in stagebegeleidingen, alsook practicalessen voorzien binnen de vakgroep klinische ontwikkelingspsychologie. Bijkomend is ze werkzaam binnen een groepspraktijk voor cognitieve gedragstherapie waar ze voornamelijk werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen, onder wie ook cliënten met eetstoornissen. Daarnaast is ze betrokken in projectwerk bij het Kenniscentrum Eetexpert, waarbij de focus ligt op het uitbreiden van de tweedelijnszorg voor eetproblemen en eetstoornissen.

Els Verheyen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en coördinator van de patiënten- en familieorganisatie ANBN vzw.

Jiska Beterams is psychologisch consulent en zet zich op vrijwillige basis in voor de patiënten- en familieorganisatie ANBN.

Lies Depestele is klinisch orthopedagoog en systeemtherapeut gespecialiseerd in eetstoornissen. Ze is sinds 2003 werkzaam op Team Eetherstel binnen de Alexianen Zorggroep Tienen en deed eerder een doctoraatsonderzoek naar het gezinsfunctioneren en multi-family therapy bij eetstoornissen. Daarnaast is ze opleider binnen de vierjarige opleiding partnerrelatie-, gezins-, en systeemtpsychotherapie (UGent – Levenslang leren The Ghall & Dunant Academie).

Inschrijvingsmodaliteit

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding ‘Kennisdag 2022 op locatie + je naam’. 

Opmerking: Tijdens de Kennisdag zal een opname gemaakt worden van de spreker en de presentatie. Als je je inschrijft, verklaar je je hiermee akkoord.

Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor de studiedag. 3

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Toch geïnteresseerd?
Vanaf 26/09 zal het mogelijk zijn je in te schrijven voor de opname via ons online leerplatform.

do 15 sep
9u30 tot 16u30

€100 voor abonnees
€125 voor niet-abonnees

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

Survey
OPGELET! Dit is de oude website van Eetexpert.