COVID-19 dossier Eetexpert

Online begeleiden

Eetexpert helpt: verwijzers online begeleiding 

Eetexpert inventariseert het aanbod aan online hulp dat beschikbaar is voor mensen met een eetstoornis, selectief eten, overgewicht en obesitas, en eetproblemen.  

Wil je patiënten helpen die omwille van het coronavirus niet terecht kunnen bij hun hulpverlener of psychiatrische dienst? Werk je als erkend zorgverstrekker? Heb je ervaring met het begeleiden van mensen met eetproblemen, eetstoornissen, overgewicht,…? 

Laat het ons weten! Stuur je gegevens, doelgroep en manier van werken door (telefonisch, online, andere, …) zodat wij naar jou kunnen doorverwijzen. Samen staan we sterk! 💪🏻 

Contacteer ons 

Aanpak online behandeling eetstoornissen, eetproblemen en gewichtsproblemen 

Zorg je mee voor de (online) opvolging van mensen met eet- en gewichtsproblemen? We roepen je graag op om je cliënten en patiënten niet los te laten, maar vast te houden via online hulpmiddelen. Door de coronacrisis hebben ze het nu nog moeilijker.   

Online consultaties zijn mogelijks iets minder optimaal dan face-to-face gesprekken, maar bieden continuering en dat is nu belangrijk. Zet de behandeling zo veel als mogelijk actief verder voor cliënten die dit nodig hebben, door hen daarnaast ook zelfstandig aan het werk te zetten bv. via aanvullende (schrijf)opdrachten.   

Aandachtspunten voor online begeleiding

Nuttige bronnen

 • De Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) geeft concrete tips voor het ambulant behandelen van jongeren  met een eetstoornis (door Hermien Elgersma en Gwen Dieleman). 
 • De Belgische Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen schreef deze nota met aanbevelingen voor de brede Geestelijke Gezondheidszorg tijdens de quarantainemaatregelen. 
 • Verschillende onderzoekers en clinicie stelden een overzichtsartikel op met tips en aanbevelingen over evidence-based werken in een telehealth of e-health kader. Het artikel vind je hier
 • Het Amerikaans zusje van Eetexpert ( National Center of Excellence for Eating Disorders, NCEED) organiseerde een webinar rond het opzetten van een digitale praktijk voor de behandeling van eetstoornissen. 
 • De Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) geeft essentiële tips mee voor online consultaties in het algemeen. Bekijk hier hun volledige dossier voor psychologen.

Concrete tips

 1. Bespreek de optie met je cliënt, bij voorkeur over de telefoon. Licht de achterliggende logica toe en benadruk het belang om voorlopig beroep te doen op online consultaties. Vang zo’n traject idealiter enkel aan om lopende begeleidingen te onderhouden: zo heb je ook het meest inzicht op hoe je moet ingrijpen in noodgevallen, bv. bij risico op zelfverwonding of suïcide.  
 2. Zorg ervoor dat zowel jijzelf als je cliënt zich in een  afgezonderde en rustige ruimte  bevinden en niet kunnen worden gestoord door anderen. 
 3. Voorzie  voldoende tijd  voor eventuele technische problemen.  
 4. Garandeer privacy. Maak geen gebruik van een publieke computer, log uit na een sessie en zorg dat je besturingssysteem en applicaties up-to-date zijn. 
 5. In geval van een inbreuk op de beveiliging van je toestel, informeer je patiënten en de politie en doe beroep op een IT professional.  
 6. Doe beroep op  professionele tools: maak bij voorkeur geen gebruik van Messenger, WhatsApp, Skype of Telegram. Deze toepassingen zijn in verschillende landen verboden voor psychologen om in te zetten voor professionele contacten. In sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk wordt hier echter  tijdelijk een expliciete uitzondering  op gemaakt, omwille van de hoogdringendheid van de situatie.  

Tools voor online begeleiding

Er zijn momenteel verschillende tools voorhanden, al is geen enkele volledig afgestemd op de geestelijke gezondheidszorg. 

 • Het SIMBA-project  (Succesvol Implementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg) maakte een  overzicht  van verschillende beeldbelapplicaties. 
 • Je kan ook de  e-learning van het SIMBA-project  volgen, waar je meer info krijgt over de implementatie van beeldbellen in de praktijk. 
 • In 2018 publiceerde Eetexpert een artikel in de nieuwsbrief met de voor- en nadelen van online en mobiele zelfhulpprogramma’s bij eetproblemen en eetstoornissen. Hierbij hoorde het volgende overzicht van relevante apps.  

Zowel de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen als de Vlaamse Vereniging voor Diëtisten geven een overzicht van mogelijk relevante tools: 

 • Webcamconsult: Zorgtool uit Nederland. € 14.95 per maand en gratis testaccount gedurende 1 maand. 
 • Kara Connect:  Laagdrempelig systeem op maat van zorgprofessionals, afkomstig uit IJsland. € 29 per maand. 
 • Zoom for Healthcare:  De zorgvariant van het bekende vergaderplatform. € 189.60 per maand, tot 10 gelijktijdige gesprekken. Lijkt vooral geschikt voor (grotere) groepspraktijken. 
 • Whereby : Gebruiksvriendelijke tool uit Noorwegen. Niet specifiek afgestemd op de zorg. Gratis of € 9.99 per maand voor een professionele account.  
 • Wickr:  Toepassing uit de Verenigde Staten. Niet specifiek voor de zorg, maar vooral sterk in beveiliging en met uitgebreide mogelijkheden om data-opslag op eigen voorkeur af te stemmen.  

Specifiek voor diëtisten zullen zowel CGM als Nutrilink door de Corona-crisis videoconsultatie gratis ter beschikking stellen. Meer informatie vind je in  de nieuwsbrief van VBVD.  

Andere overbrugging voor zorg 

Is het toch niet mogelijk om je cliënten op te volgen? Of hebben ze nood aan extra ondersteuning? De  vrijwilligers van ANBN ondernemen extra actie om personen met een eetstoornis en hun naasten te ondersteunen. Kijk op hun website voor hun aanbod tijdens de Corona-crisis. ANBN helpt 

De FOD Volksgezondheid verspreidde in hun eerste nieuwsbrief voor hulpverleners een overzicht van de Psychosociale Eerste Hulp.

Survey
OPGELET! Dit is de oude website van Eetexpert.